Institut für Harmonie und Energie

Horst und Edith GüntherReiki ve Dynamic Rebirthing

Angelika Marché ve Horst Günther

Remzi Kitabevi, istanbul

ISBN: 975-14-1126-2

Ana sayfaya dönüş


Reiki Uygulamalı Şifacılık Teknikleri

Brigitte Müller, Horst H.Günther 

Reiki ("Reekii" diye okunuyor), Japonya'da 19.yüzyılda bir hristiyan rahipi olan Dr. Mikao Usui tarafından yeniden keşfedilmiş, eski bir ellerle şifa verme sanatıdır. Reiki kavramı Japonca' dır ve "evrensel yaşam enerjisi" anlamındadır. 

Bu kitap Reiki yi, yazı ve resimlerle çok pratik olarak anlatmakta, hem arayış içinde olanlara, hem de Reiki-uygulayıcılarına hitap etmektedir. Yoğun deneyimler ve ikilinin kendi başlarına yurtiçi ve yurtdışında yıllar boyu yönettikleri sayılamıyacak kadar çok seminer sonrası oluşmuştur. Bu kitap, ortaya çıkması ve tekrar keşfedilmesinden, günümüzde kullanımına kadar, Reiki-semineri katılımcıları ve Reiki-uygulayıcılarının sayısız otantik deneyim bildirileriyle de desteklenerek Reiki' nin kolayca kavranabilmesini sağlar. 

Reiki
, kendimize, diğer insanlara ,,hayvanlara, bitkilere, ve dünya gezegenine yardım edebilmemizi sağlayan ve daima bize eşlik edebilen evrensel yaşam enerjisidir. Reiki şifa veren ellerin armağanıdır.

Önsözden alıntı: 

Günümüz dünyasının acil olarak şifa enerjisine ihtiyacı vardır. Çok sayıda insan zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak hasta, çökmüş, kötümser ve yıkıcı durumdadır. Şifa enerjisine günlük hayatımızda doğa ile olan ilişkilerimizde, siyaset ve ticarettte, eğitim ve öğretimde, dünya barışında ihtiyacımız vardır. Reiki işte bu tür bir şifa kaynağıdır, bu tür vazgeçilmez bir sevgidir, yüreklerin ve kurumların karanlığında bir ışıktır.
Peter Heitkaemper 
Münster, Üniversitesi'nde Profesör

Remzi Kitabevi, Istanbul
ISBN: 975-8519-05-0

Ana sayfaya dönüş